Friday, July 31, 2009

NIK ABDUL AZIZ MUJASSIMAH PADA NERACA SYARAK

Berkata Nik Abdul Aziz Nik Mat Al-Mujassim;
Akidah Nik Abdul Aziz Nik Mat Al-Mujassim bercanggah dengan , Al-Quran, Al-Hadits, Ijma’,’Akal dan para ulama’ keseluruhannya daripada salaf dan khalaf ;


BAHASA ARAB ;
AL-QURAN ;
AL-HADITS ;


DI dalam Hadis yang lain ;


AKIDAH SAHABAT RASULULLAH :AKIDAH KETURUNAN RASULULLAH :IJMA':MAZHAB HANAFI :
MAZHAB MALIKI :

MAZHAB SYAFI'E :MAZHAB HANBALI :

ULAMA' SALAF :

ULAMA' MUHADDITSIN ;

ULAMA TASAUF :


www.pasvspas.blogspot.com
pasvspas@yahoo.com

No comments:

Post a Comment